O nama

Privatna poliklinika CONSILIUM MP osnovana je 1995. godine.

Moto klinike: stručnost, profesionalnost, potpuna posvećenost problemima pacijenata, konzilijarni način rada, diskrecija.

Poliklinika CONSILIUM MP pruža pacijentima zradvstvene usluge iz sledećih grana medicine:

HIRURGIJA

GINEKOLOGIJA

INTERNA MEDICINA

INTERNA MEDICINA - KARDIOLOGIJA

PSIHIJATRIJA

ORTOPEDSKI PREGLEDI

UROLOGIJA

NEUROLOGIJA

RADIOLOGIJA

LABORATORIJSKE USLUGE

PREGLEDI PSIHOLOGA

PREGLEDI PULMOLOGA

OFTALMOLOGIJA